Mã SP Tên sản phẩm Đơn vị Số lượng Giá Thành tiền
Hoa Hảo Trăng Viên
601 Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 601 Hộp 385,000 đ 0
602 Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 602 Hộp 315,000 đ 0
Bánh Tô
101 Bánh Tô 101 Hộp 330,000 đ 0
102 Bánh Tô 102 Hộp 350,000 đ 0
Hoàng Kim Phồn Thịnh
1201 Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1201 Hộp 990,000 đ 0
Mây Họa Ánh Trăng
501 Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 501 Hộp 330,000 đ 0
502 Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 502 Hộp 360,000 đ 0
Kim Hoa Ngọc Diệp
401 Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 401 Hộp 410,000 đ 0
402 Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 402 Hộp 440,000 đ 0
Bích Ngọc Hưng Thịnh
1301 Lễ Hộp Bích Ngọc Hưng Thịnh Hộp 1,450,000 đ 0
Ngọc Đường Phú Quý
1401 Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý Hộp 1,700,000 đ 0
Cúc Hoàng Kim
1001 Lễ hộp Cúc Hoàng Kim 1001 Hộp 690,000 đ 0
Vĩ Nguyệt Vàng
901 Lễ hộp Vĩ Nguyệt Vàng 901 Hộp 550,000 đ 0
Thu Vịnh Nguyệt
801 Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 801 Hộp 480,000 đ 0
802 Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 802 Hộp 460,000 đ 0
Hải Đường Phú Quý
701 Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 701 Hộp 660,000 đ 0
702 Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 702 Hộp 590,000 đ 0
Kim Ngọc
201 Lễ hộp Kim Ngọc 201 Hộp 190,000 đ 0
202 Lễ hộp Kim Ngọc 202 Hộp 230,000 đ 0
203 Lễ hộp Kim Ngọc 203 Hộp 215,000 đ 0
204 Lễ hộp Kim Ngọc 204 Hộp 230,000 đ 0

Phí giao hàng tạm tính: 30.000 đ (*)

Tổng tiền: 0


(*) Phí giao hàng tạm tính trong khu vực nội thành TP.HCM