Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 502
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 60g x 3
Phúc Bồn Tử 60g x 3
Đào sơn đậu xanh 60g x 3
360,000 đ
Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 501
Tên bánh Số lượng
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
Khoai môn 60g x 3
Bánh tô thơm 45g x 3
330,000 đ