Lễ Hộp Bích Ngọc Hưng Thịnh
Tên bánh Số lượng
Ca cao Yến Mạch 180g x 1
Bào Ngư Rượu Vang 180g x 1
Bưởi Hồng Yuzu 60g x 1
Phúc Bồn Tử Rượu Vang 60g x 1
Phúc Bồn Tử 60g x 1
Kim sa Phô Mai 60g x 1
Chà Bông Trứng Nghiền 55g x 2
1,450,000 đ