Lễ hộp Đoàn Viên F4D
Tên bánh Số lượng
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 3
Mè Đen 60g x 3
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 3
290,000 đ
Lễ hộp Đoàn Viên F4C
Tên bánh Số lượng
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 3
Đậu Xanh 60g x 3
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 3
260,000 đ
Lễ hộp Đoàn Viên F4B
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 160g x 1
Khoai môn 160g x 1
Dừa 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
340,000 đ
Lễ hộp Đoàn Viên F4A
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Mè Đen 160g x 1
320,000 đ