Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên B4C
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1 
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
420,000 đ
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên B4B
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x1
Khoai Môn 160g x1
Hạt Sen 160g x1
Thập Cẩm 160g x1
390,000 đ
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên B4A


Tên bánh
Số lượng
Đậu Xanh 160g
x1
Dừa 160g
x1
Hạt Sen 160 x1
Mè Đen 160g
x1
360,000 đ