Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 1
Lưu Sa (Cà Phê) 60g x 1
Lưu Sa (Sô cô la) 60g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Việt Quất) 50g x 1
620,000 đ