Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A
  • Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A

Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A

620,000 đ

A4A

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 1
Lưu Sa (Cà Phê) 60g x 1
Lưu Sa (Sô cô la) 60g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Việt Quất) 50g x 1
Tên bánh
Số lượng
Hạt Sen 200g
x 1
Thập Cẩm 200g
x 1
Lưu Sa (Kim Sa) 60g
x 1
Lưu Sa (Cà Phê) 60g
x 1
Lưu Sa (Sô cô la) 60g
x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Việt Quất) 50g
x 1

Sản phẩm liên quan