Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4B
  • Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4B

Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4B

620,000 đ

A4B

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Gà Quay 200g  x 1
Mè Đen 200g x 1
 Lưu Sa (Cà phê) 60g x 1
Đào Sơn (Đậu Xanh) 60g  x 1
Đào Sơn (Đậu Đỏ) 60g x 1
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Tên bánh Số lượng
Gà Quay 200g  x 1
Mè Đen 200g x 1
 Lưu Sa (Cà phê) 60g x 1
Đào Sơn (Đậu Xanh) 60g  x 1
Đào Sơn (Đậu Đỏ) 60g x 1
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1

Sản phẩm liên quan