Bánh Tô 102
Tên Bánh Bánh Tô
Bánh Tô Thơm 45g x 2
Bánh Tô Nam Việt Quất 45g x 2
Bánh Tô Xoài 45g x 2
Bánh Tô Thơm Than tre 45g x 2
Bánh Tô Trà xanh 45g x 2
350,000 đ
Bánh Tô 101
Tên bánh Số lượng
Bánh Tô Thơm 45g x 10 
330,000 đ