Bánh Tô C3C
Tên Bánh Bánh Tô
Bánh Tô Thơm 45g x 5
Bánh Tô Nam Việt Quất 45g x 5
310,000 đ
Bánh Tô C3B
Tên bánh Bánh Tô
Bánh Tô Dưa Lưới 45g  x 2
Bánh Tô Xoài 45g x 2
Bánh Tô Thơm 45g x 3
Bánh Tô Nam Việt Quất 45g x 3
290,000 đ
Bánh Tô C3A
Tên bánh Số lượng
Bánh Tô Thơm 45g x 10 
280,000 đ