Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 3
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 3
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 3
510,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 3
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 3
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 3
510,000 đ