Lễ hộp Kim Ngọc 204
Tên bánh Số lượng
Phúc Bồn Tử 60g x 3
Đậu đỏ 60g x 3


230,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 203
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 60g x 3
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
215,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 202
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
230,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 201
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 150g x 1
Dừa 150g x 1
190,000 đ