Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 802
Bánh Tô (Thơm, Xoài, Nam Việt Quất) 45g x 3
Khoai Môn 60g x 3
Đào Sơn 3 Vị (Mè Đen, Đậu Đỏ, Đậu Xanh) 60g x 3
Nhân Dừa 60g x 3
460,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 801
Tên bánh Số lượng
Xốp Trứng Lưu Sa 45g x 3
Nhân Dừa 60g x 3
Đào Sơn 3 vị (Mè đen, Đậu Đỏ, Đậu xanh) 60g x 3
Kim Sa Phô Mai 60g x 3
480,000 đ