Lễ hộp Vĩ Nguyệt Vàng 901
Tên bánh Số lượng
Kim Sa Phô Mai 60g x 1
Bưởi Hồng Yuzu Mật Ong 60g x 1
Phúc Bồn Tử 60g x 1
3D Hồng 60g x 1
3D Lựu 60g x 1
3D Xoài 60g x 1
Phúc Bồn Tử Rượu Vang 60g x 1
Quế Hoa Kỷ Tử 60g x 1
Bưởi Hồng Yuzu 60g x 1
550,000 đ