Bánh Tô C3C
Tên Bánh Bánh Tô
Bánh Tô Thơm 45g x 5
Bánh Tô Nam Việt Quất 45g x 5
310,000 đ
Bánh Tô C3B
Tên bánh Bánh Tô
Bánh Tô Dưa Lưới 45g  x 2
Bánh Tô Xoài 45g x 2
Bánh Tô Thơm 45g x 3
Bánh Tô Nam Việt Quất 45g x 3
290,000 đ
Bánh Tô C3A
Tên bánh Số lượng
Bánh Tô Thơm 45g x 10 
280,000 đ
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4C
Tên bánh Số lượng
Lưu Sa (Cà Phê) 60g x 3
Đào Sơn (Mè Đen) 60g x 3
Hạt Sen 60g x 3


340,000 đ
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4B
Tên bánh Số lượng
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 3
Đậu Đỏ 60g x 3
Đào Sơn (Đậu Xanh) 60g x 3


320,000 đ
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4A
Tên bánh Số lượng
Đào Sơn (Đậu Xanh) 60g x 3
Dừa 60g x 3
Đào Sơn (Đậu Đỏ) x 3300,000 đ
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4C
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1420,000 đ
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4B
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
390,000 đ
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4A
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1 
Dừa 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Mè Đen 160g x 1


360,000 đ