Lễ hộp Kim Ngọc 204
Tên bánh Số lượng
Phúc Bồn Tử 60g x 3
Đậu đỏ 60g x 3


230,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 203
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 60g x 3
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
215,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 202
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
230,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 201
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 150g x 1
Dừa 150g x 1
190,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 802
Bánh Tô (Thơm, Xoài, Nam Việt Quất) 45g x 3
Khoai Môn 60g x 3
Đào Sơn 3 Vị (Mè Đen, Đậu Đỏ, Đậu Xanh) 60g x 3
Nhân Dừa 60g x 3
460,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 801
Tên bánh Số lượng
Xốp Trứng Lưu Sa 45g x 3
Nhân Dừa 60g x 3
Đào Sơn 3 vị (Mè đen, Đậu Đỏ, Đậu xanh) 60g x 3
Kim Sa Phô Mai 60g x 3
480,000 đ
Bánh Tô 102
Tên Bánh Bánh Tô
Bánh Tô Thơm 45g x 2
Bánh Tô Nam Việt Quất 45g x 2
Bánh Tô Xoài 45g x 2
Bánh Tô Thơm Than tre 45g x 2
Bánh Tô Trà xanh 45g x 2
350,000 đ
Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 502
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 60g x 3
Phúc Bồn Tử 60g x 3
Đào sơn đậu xanh 60g x 3
360,000 đ
Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 501
Tên bánh Số lượng
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
Khoai môn 60g x 3
Bánh tô thơm 45g x 3
330,000 đ