Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Đậu đỏ 200g x 1
Phô mai Pháp (Việt Quất) 50g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Dâu) 50g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 1
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 1
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 1880,000 đ
Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng
Tên bánh Số lượng
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Mè Đen 160g x 1
Dừa 160g x 1
Đậu Xanh 160g x 1
590,000 đ
Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 160g x 1
Đậu Đỏ 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Mè Đen 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Dừa 160g  x 1
570,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 3
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 3
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 3
510,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 3
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 3
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 3
510,000 đ
Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 1
Lưu Sa (Cà Phê) 60g x 1
Lưu Sa (Sô cô la) 60g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Việt Quất) 50g x 1
620,000 đ