Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 702
Tên bánh Số lượng
Nhân dừa 150g x 1
Gà sốt tiêu đen 150g x 1
Đào sơn đậu đỏ 60g x 3
3D Xoài 55g x 3
Bánh Tô Thơm 45g x 1
Phúc Bồn Tử 60g x 1
Kim sa Phô Mai 60g x 3


590,000 đ
Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 701
Tên bánh Số lượng
Nhân dừa 150g x 1
Đậu đỏ 150g x 1
Khoai môn 150g x 1
Hạt sen 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
Gà sốt tiêu 150g x 1
660,000 đ
Lễ hộp Vĩ Nguyệt Vàng 901
Tên bánh Số lượng
Kim Sa Phô Mai 60g x 1
Bưởi Hồng Yuzu Mật Ong 60g x 1
Phúc Bồn Tử 60g x 1
3D Hồng 60g x 1
3D Lựu 60g x 1
3D Xoài 60g x 1
Phúc Bồn Tử Rượu Vang 60g x 1
Quế Hoa Kỷ Tử 60g x 1
Bưởi Hồng Yuzu 60g x 1
550,000 đ
Lễ hộp Cúc Hoàng Kim 1001
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
3D Xoài 55g x 1
Phúc Bồn Tử Rượu Vang 60g x 1
Kim sa phô mai 60g x 3
690,000 đ