Mã SP Tên sản phẩm Đơn vị Số lượng Giá Thành tiền
Ánh trăng
Đoàn viên
301 Lễ hộp Đoàn Viên 301 Hộp
Hết hàng
350,000 đ 0
302 Lễ hộp Đoàn Viên 302 Hộp
Hết hàng
280,000 đ 0
Hoa Hảo Trăng Viên
501 Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 501 Hộp
Hết hàng
300,000 đ 0
502 Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 502 Hộp
Hết hàng
320,000 đ 0
503 Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 503 Hộp
Hết hàng
380,000 đ 0
504 Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 504 Hộp
Hết hàng
420,000 đ 0
Hạnh Phúc Sum Vầy
Dạ Nguyệt Hồng Hương
Bánh Tô
101 Bánh Tô 101 Hộp
Hết hàng
280,000 đ 0
102 Bánh Tô 102 Hộp
Hết hàng
320,000 đ 0
Sắc Tím Kiêu Sa
Hoàng Kim Phồn Thịnh
1101 Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1101 Hộp
Hết hàng
880,000 đ 0
1102 Lễ hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1102 Hộp 990,000 đ 0
Mây Họa Ánh Trăng
401 Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 401 Hộp
Hết hàng
300,000 đ 0
402 Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 402 Hộp
Hết hàng
320,000 đ 0
403 Lễ hộp Mây Họa Ánh Trăng 403 Hộp
Hết hàng
380,000 đ 0
404 Lễ hộp Mây Họa Ánh Trăng 404 Hộp
Hết hàng
420,000 đ 0
Kim Hoa Ngọc Diệp
601 Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 601 Hộp
Hết hàng
300,000 đ 0
602 Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 602 Hộp
Hết hàng
320,000 đ 0
603 Lễ hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 603 Hộp
Hết hàng
380,000 đ 0
604 Lễ hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 604 Hộp
Hết hàng
420,000 đ 0
Vọng Nguyệt Chi Giao
Ngọc Đường Phú Quý
1201 Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý Hộp
Hết hàng
1,500,000 đ 0
Cổ Ngọc Vinh Hoa
Cúc Hoàng Kim
1001 Lễ hộp Cúc Hoàng Kim 1001 Hộp
Hết hàng
620,000 đ 0
1002 Lễ hộp Cúc Hoàng Kim 1002 Hộp
Hết hàng
630,000 đ 0
Vĩ Nguyệt Vàng
901 Lễ hộp Vĩ Nguyệt Vàng 901 Hộp
Hết hàng
480,000 đ 0
Thu Vịnh Nguyệt
801 Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 801 Hộp
Hết hàng
580,000 đ 0
802 Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 802 Hộp
Hết hàng
600,000 đ 0
803 Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 803 Hộp
Hết hàng
520,000 đ 0
804 Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 804 Hộp
Hết hàng
530,000 đ 0
Hải Đường Phú Quý
701 Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 701 Hộp
Hết hàng
420,000 đ 0
702 Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 702 Hộp
Hết hàng
400,000 đ 0
Kim Ngọc
201 Lễ hộp Kim Ngọc 201 Hộp
Hết hàng
160,000 đ 0
202 Lễ hộp Kim Ngọc 202 Hộp
Hết hàng
199,000 đ 0
203 Lễ hộp Kim Ngọc 203 Hộp
Hết hàng
185,000 đ 0
204 Lễ hộp Kim Ngọc 204 Hộp
Hết hàng
195,000 đ 0

Phí giao hàng tạm tính: 30.000 đ (*)

Tổng tiền: 0


(*) Phí giao hàng tạm tính trong khu vực nội thành TP.HCM