Mã SP Tên sản phẩm Đơn vị Số lượng Giá Thành tiền
Ánh trăng
C2A Lễ hộp Ánh Trăng C2A Hộp 155,000 đ 0
C2B Lễ hộp Ánh Trăng C2B Hộp 195,000 đ 0
C2C Lễ hộp Ánh Trăng C2C Hộp 180,000 đ 0
C2D Lễ hộp Ánh Trăng C2D Hộp 199,000 đ 0
Đoàn viên
F4A Lễ hộp Đoàn Viên F4A Hộp 320,000 đ 0
F4B Lễ hộp Đoàn Viên F4B Hộp 340,000 đ 0
F4C Lễ hộp Đoàn Viên F4C Hộp 260,000 đ 0
F4D Lễ hộp Đoàn Viên F4D Hộp 290,000 đ 0
Hoa Hảo Trăng Viên
B4A Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên B4A Hộp 360,000 đ 0
B4B Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên B4B Hộp 390,000 đ 0
B4C Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên B4C Hộp 420,000 đ 0
Hạnh Phúc Sum Vầy
C4A Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4A Hộp 360,000 đ 0
C4B Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4B Hộp 390,000 đ 0
C4C Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4C Hộp 420,000 đ 0
Dạ Nguyệt Hồng Hương
E4A Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4A Hộp 300,000 đ 0
E4B Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4B Hộp 320,000 đ 0
E4C Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4C Hộp 340,000 đ 0
Bánh Tô
C3A Bánh Tô C3A Hộp 280,000 đ 0
C3B Bánh Tô C3B Hộp 290,000 đ 0
Bánh Tô C3C Hộp 310,000 đ 0
Sắc Tím Kiêu Sa
Hoàng Kim Phồn Thịnh
A4A Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A Hộp 620,000 đ 0
Mây Họa Ánh Trăng
B6A Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng Hộp 570,000 đ 0
B6B Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng Hộp 590,000 đ 0
Kim Hoa Ngọc Diệp
C6A Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A Hộp 510,000 đ 0
C6B Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B Hộp 510,000 đ 0
Vọng Nguyệt Chi Giao
A6 Lễ Hộp Vọng Nguyệt Chi Giao Hộp 1,500,000 đ 0
Ngọc Đường Phú Quý
A6 Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý Hộp 880,000 đ 0
Cổ Ngọc Vinh Hoa
CCB Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B Hộp 990,000 đ 0

Phí giao hàng tạm tính: 30.000 đ (*)

Tổng tiền: 0


(*) Phí giao hàng tạm tính trong khu vực nội thành TP.HCM