Lễ hộp Ánh Trăng C2D
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 60g x 3
Kim Sa 60g x 3
195,000 đ
Lễ hộp Ánh Trăng C2C
Tên bánh Số lượng
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
Đậu xanh 60g x 3
180,000 đ
Lễ hộp Ánh Trăng C2B
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
190,000 đ
Lễ hộp Ánh Trăng C2A
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
150,000 đ