Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng
  • Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng

Mây Họa Ánh Trăng

Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng

590,000 đ

B6B

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Mè Đen 160g x 1
Dừa 160g x 1
Đậu Xanh 160g x 1
Tên bánh Số lượng
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Mè Đen 160g x 1
Dừa 160g x 1
Đậu Xanh 160g x 1