Lễ Hộp Dấu Ấn Thời Gian A6
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Đậu Đỏ 200g  x 1
Khoai Môn 200g  x 1
Kim Sa 60g x 2
Trà Lài 60g x 2
990,000 đ