Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý Cao cấp A
Tên bánh Số lượng
Yến Táo Đỏ 180g x 1
Gà Quay 200g x 1
Khoai Môn Nho 60g x 2
Xốp Trứng 60g x 2
Mè Đen Hạch Đào 60g x 2
Dừa 160g  x 1
1,200,000 đ