Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 602
Tên bánh Số lượng
Nhân dừa 60g x 3
Khoai môn 60g x 3
Đào sơn đậu xanh 60g x 3
315,000 đ
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 601
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 150g x 1
Dừa 150g x 1
Đậu đỏ 150g x 1
Khoai môn 150g x 1
385,000 đ