Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4C
Tên bánh Số lượng
Cà Phê Lưu Sa 60g x 3 
Hạt Sen 60g x 3
Ngọc Châu Sa 60g x 3
340,000 đ
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4B
Tên bánh Số lượng
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
Đậu Đỏ 60g x 3
Kim Sa 60g x 3
320,000 đ
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4A
Tên bánh Số lượng
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3 
Dừa 60g x 3
Ngọc Châu Sa 60g x 3
300,000 đ