Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4C
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
400,000 đ
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4B
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
370,000 đ
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4A
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Mè Đen 160g  x 1
340,000 đ