Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4B
  • Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4B

Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4B

320,000 đ

E4B

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 3
Đậu Đỏ 60g x 3
Đào Sơn (Đậu Xanh) 60g x 3


Tên bánh Số lượng
Lưu Sa (Kim Sa) 60g
x 3
Đậu Đỏ 60g
x 3
Đào Sơn (Đậu Xanh) 60g x 3