Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4C
  • Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4C

Dạ Nguyệt Hồng Hương

Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4C

340,000 đ

E4C

Ngừng kinh doanh

Tên bánh Số lượng
Lưu Sa (Cà Phê) 60g x 3
Đào Sơn (Mè Đen) 60g x 3
Hạt Sen 60g x 3


Tên bánh Số lượng
Lưu Sa (Cà Phê) 60g
x 3
Đào Sơn (Mè Đen) 60g
x 3
Hạt Sen 60g
x 3


Sản phẩm liên quan