Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4B
Tên bánh Số lượng
Gà Quay 200g  x 1
Mè Đen 200g x 1
Sô cô la Lưu Sa 60g x 2 
Hình Thỏ Ngọc 60g  x 2
620,000 đ
Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Kim Sa 60g x 2 
Hồng Trà Cổ Vị 60g x 2
620,000 đ