Lễ hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1102
Tên bánh Số lượng
Hạt sen 200g x 1
Thập cẩm 200g x 1
LS Kim sa phô mai 60g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 1
PMP Tiramisu 60g x 1
PMP Phô mai 60g x 1
Xốp trứng 45g x 1
Xốp môn 45g x 1
990,000 đ
Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1101
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
LS Kim sa phô mai 60g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 1
Hạt sen 60g x 1
Khoai môn 60g x 1
Đào sơn vị mè đen 60g x 1
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 1
880,000 đ