Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1201
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 180g x 1
Cưu Bát Bửu 180g x 1
Bưởi Hồng Yuzu Mật Ong 60g x 1
Phúc Bồn Tử 60g x 1
Quế Hoa Kỷ Tử 60g x 1
3D Hồng 55g x 1
990,000 đ