Lễ Hộp Sắc Đỏ Tình Thân E6
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 60g x 3
Khoai Môn 60g x 3
Ngọc Châu Sa 60g x 2
Hình Thỏ Ngọc 60g x 2
Cà Phê Lưu Sa 60g x 2
450,000 đ