Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 402
Tên bánh Số lượng
Nhân Dừa 150g x 1
Đậu đỏ 150g x 1
Gà Quay 150g x 1
Thập Cẩm 150g x 1
440,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 401
Tên bánh Số lượng
Nhân Dừa 150g x 1
Đậu Xanh 150g x 1
Gà Sốt Tiêu Đen 150g x 1
Hạt Sen 150g x 1
410,000 đ