Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Ngọc Châu Sa 60g x 3
Cà Phê Lưu Sa x 3
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
510,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Kim Sa 60g x 3
Cà Phê Lưu Sa 60g x 3
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
510,000 đ