Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A
  • Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A

Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A

510,000 đ

C6A

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 3
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 3
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 3
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 3
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 3
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 3

Sản phẩm liên quan