Lễ hộp Kim Ngọc 204
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 60g x 3
LS Kim sa phô mai 60g x 3


195,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 203
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 60g x 3
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
185,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 202
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
199,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 201
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
160,000 đ