Lễ hộp Kim Ngọc 204
Tên bánh Số lượng
Phúc Bồn Tử 60g x 3
Đậu đỏ 60g x 3


230,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 203
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 60g x 3
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
215,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 202
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
230,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 201
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 150g x 1
Dừa 150g x 1
190,000 đ
Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 702
Tên bánh Số lượng
Nhân dừa 150g x 1
Gà sốt tiêu đen 150g x 1
Đào sơn đậu đỏ 60g x 3
3D Xoài 55g x 3
Bánh Tô Thơm 45g x 1
Phúc Bồn Tử 60g x 1
Kim sa Phô Mai 60g x 3


590,000 đ
Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 701
Tên bánh Số lượng
Nhân dừa 150g x 1
Đậu đỏ 150g x 1
Khoai môn 150g x 1
Hạt sen 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
Gà sốt tiêu 150g x 1
660,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 802
Bánh Tô (Thơm, Xoài, Nam Việt Quất) 45g x 3
Khoai Môn 60g x 3
Đào Sơn 3 Vị (Mè Đen, Đậu Đỏ, Đậu Xanh) 60g x 3
Nhân Dừa 60g x 3
460,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 801
Tên bánh Số lượng
Xốp Trứng Lưu Sa 45g x 3
Nhân Dừa 60g x 3
Đào Sơn 3 vị (Mè đen, Đậu Đỏ, Đậu xanh) 60g x 3
Kim Sa Phô Mai 60g x 3
480,000 đ
Lễ hộp Vĩ Nguyệt Vàng 901
Tên bánh Số lượng
Kim Sa Phô Mai 60g x 1
Bưởi Hồng Yuzu Mật Ong 60g x 1
Phúc Bồn Tử 60g x 1
3D Hồng 60g x 1
3D Lựu 60g x 1
3D Xoài 60g x 1
Phúc Bồn Tử Rượu Vang 60g x 1
Quế Hoa Kỷ Tử 60g x 1
Bưởi Hồng Yuzu 60g x 1
550,000 đ