Bánh Tô C3C
Tên Bánh Bánh Tô
Bánh Tô Thơm 45g x 5
Bánh Tô Nam Việt Quất 45g x 5
310,000 đ
Bánh Tô C3B
Tên bánh Bánh Tô
Bánh Tô Dưa Lưới 45g  x 2
Bánh Tô Xoài 45g x 2
Bánh Tô Thơm 45g x 3
Bánh Tô Nam Việt Quất 45g x 3
290,000 đ
Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 2
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 2
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 1
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Dâu) 50g x 1
990,000 đ
Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Đậu đỏ 200g x 1
Phô mai Pháp (Việt Quất) 50g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Dâu) 50g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 1
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 1
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 1880,000 đ
Lễ Hộp Vọng Nguyệt Chi Giao
Tên bánh Số lượng
Yến Macca 180g x 1
Yến Táo Đỏ 180g x 1
Than Tre Hạt Sen 180g x 1
Lưu sa (Kim sa) 60g x 1
Lưu sa (Cà phê) 60g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 1
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 1 
Phô mai Pháp (Việt quất) 50g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
1,500,000 đ
Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng
Tên bánh Số lượng
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Mè Đen 160g x 1
Dừa 160g x 1
Đậu Xanh 160g x 1
590,000 đ
Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 160g x 1
Đậu Đỏ 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Mè Đen 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Dừa 160g  x 1
570,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 3
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 3
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 3
510,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 3
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 3
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 3
510,000 đ