Lễ hộp Kim Ngọc 204
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 60g x 3
LS Kim sa phô mai 60g x 3


195,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 203
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 60g x 3
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
185,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 202
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
199,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 201
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
160,000 đ
Lễ hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 604
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà quay 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
420,000 đ
Lễ hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 603
Tên bánh Số lượng
Mè đen 160g x 1
Hạt sen 160g x 1
Đậu đỏ 160g x 1
Khoai môn 160g x 1
380,000 đ
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 504
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà quay 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
420,000 đ
Lễ hộp Mây Họa Ánh Trăng 404
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà quay 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
420,000 đ
Lễ hộp Mây Họa Ánh Trăng 403
Tên bánh Số lượng
Mè đen 160g x 1
Hạt sen 160g x 1
Đậu đỏ 160g x 1
Khoai môn 160g x 1
380,000 đ