Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B
Tên bánh Số lượng
Yến Macca 180g x 1
Yến Táo Đỏ 180g x 1
Mè Đen Hạch Đào 60g x 2
Khoai Môn Nho 60g x 2
Xốp Môn 60g x 2
Xốp Trà Xanh 60g x 2
1,500,000 đ
Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý Cao cấp A
Tên bánh Số lượng
Yến Táo Đỏ 180g x 1
Gà Quay 200g x 1
Khoai Môn Nho 60g x 2
Xốp Trứng 60g x 2
Mè Đen Hạch Đào 60g x 2
Dừa 160g  x 1
1,200,000 đ
Lễ Hộp Dấu Ấn Thời Gian A6
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Đậu Đỏ 200g  x 1
Khoai Môn 200g  x 1
Kim Sa 60g x 2
Trà Lài 60g x 2
990,000 đ
Lễ Hộp Mộc Lan Tím B6B
Tên bánh Số lượng
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Mè Đen 160g x 1
Dừa 160g x 1
Đậu Xanh 160g x 1
580,000 đ
Lễ Hộp Mộc Lan Tím B6A
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 160g x 1
Đậu Đỏ 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Mè Đen 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Dừa 160g  x 1
560,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Ngọc Châu Sa 60g x 3
Cà Phê Lưu Sa x 3
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
510,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Kim Sa 60g x 3
Cà Phê Lưu Sa 60g x 3
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
510,000 đ
Lễ Hộp Sắc Tím Kiêu Sa D6
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 60g x 3
Khoai Môn 60g x 3
Kim Sa 60g x 2
Sô cô la Lưu Sa 60g x 2
Cà Phê Lưu Sa 60g x 2
450,000 đ
Lễ Hộp Sắc Đỏ Tình Thân E6
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 60g x 3
Khoai Môn 60g x 3
Ngọc Châu Sa 60g x 2
Hình Thỏ Ngọc 60g x 2
Cà Phê Lưu Sa 60g x 2
450,000 đ