Lễ Hộp Sắc Tím Kiêu Sa D6
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 60g x 3
Khoai Môn 60g x 3
Kim Sa 60g x 2
Sô cô la Lưu Sa 60g x 2
Cà Phê Lưu Sa 60g x 2
450,000 đ
Lễ Hộp Sắc Đỏ Tình Thân E6
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 60g x 3
Khoai Môn 60g x 3
Ngọc Châu Sa 60g x 2
Hình Thỏ Ngọc 60g x 2
Cà Phê Lưu Sa 60g x 2
450,000 đ
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4C
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
400,000 đ
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4B
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
370,000 đ
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4A
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Mè Đen 160g  x 1
340,000 đ
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4C
Tên bánh Số lượng
Cà Phê Lưu Sa 60g x 3 
Hạt Sen 60g x 3
Ngọc Châu Sa 60g x 3
340,000 đ
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4B
Tên bánh Số lượng
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
Đậu Đỏ 60g x 3
Kim Sa 60g x 3
320,000 đ
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4A
Tên bánh Số lượng
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3 
Dừa 60g x 3
Ngọc Châu Sa 60g x 3
300,000 đ
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4C
Tên bánh Số lượng
Cà Phê Lưu Sa 60g x 3 
Hạt Sen 60g x 3
Ngọc Châu Sa 60g x 3
340,000 đ