Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4B
Tên bánh Số lượng
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
Đậu Đỏ 60g x 3
Kim Sa 60g x 3
320,000 đ
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4A
Tên bánh Số lượng
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3 
Dừa 60g x 3
Ngọc Châu Sa 60g x 3
300,000 đ
Lễ hộp Ánh Trăng C2D
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 60g x 3
Kim Sa 60g x 3
195,000 đ
Lễ hộp Ánh Trăng C2C
Tên bánh Số lượng
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
Đậu xanh 60g x 3
180,000 đ
Lễ hộp Ánh Trăng C2B
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
190,000 đ
Lễ hộp Ánh Trăng C2A
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
150,000 đ
Lễ hộp Đoàn Viên E4D
Tên bánh Số lượng
Kim Sa 60g x 3
Mè Đên 60g x 3
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
285,000 đ
Lễ hộp Đoàn Viên E4C
Tên bánh Số lượng
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
Đậu Xanh 60g x 3
Ngọc Châu Sa 60g x 3
250,000 đ
Lễ hộp Đoàn Viên E4B
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 160g x 1
Khoai môn 160g x 1
Dừa 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
325,000 đ