Lễ Hộp Mộc Lan Tím B6B
Tên bánh Số lượng
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Mè Đen 160g x 1
Dừa 160g x 1
Đậu Xanh 160g x 1
580,000 đ
Lễ Hộp Mộc Lan Tím B6A
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 160g x 1
Đậu Đỏ 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Mè Đen 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Dừa 160g  x 1
560,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Ngọc Châu Sa 60g x 3
Cà Phê Lưu Sa x 3
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
510,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Kim Sa 60g x 3
Cà Phê Lưu Sa 60g x 3
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
510,000 đ
Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4B
Tên bánh Số lượng
Gà Quay 200g  x 1
Mè Đen 200g x 1
Sô cô la Lưu Sa 60g x 2 
Hình Thỏ Ngọc 60g  x 2
620,000 đ
Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Kim Sa 60g x 2 
Hồng Trà Cổ Vị 60g x 2
620,000 đ