Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 804
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
PMP Phô mai 60g x 2
Bánh tô thơm 45g x 1
LS Kim Sa Phô mai 60g x 3
530,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 803
Tên bánh  Số lượng
Dừa 160g x 1
Đậu xanh 160g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 3
PMP Tiramisu 60g x 2
Bánh tô thơm 45g x 1
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 3


520,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 802
Tên bánh Số lượng
Dừa 160g x 1
Đậu xanh 160g x 1
Khoai môn 160g x 1
Mè đen 160g x 1
Gà quay 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
600,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 801
Tên bánh Số lượng
Dừa 160g x 1
Đậu đỏ 160g x 1
Khoai môn 160g x 1
Mè đen 160g x 1
Hạt sen 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
580,000 đ
Lễ hộp Cúc Hoàng Kim 1002
Tên bánh Số lượng
Mè đen 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
Hạt sen 60g x 1
PHP Tiramisu 60g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 1
630,000 đ
Lễ hộp Cúc Hoàng Kim 1001
Tên bánh Số lượng
Hạt sen 160g x 1
Đậu đỏ 160g x 1
Khoai môn 60g x 1
PMP Phô Mai 60g x 1
LS Kim sa phô mai 60g x 3
620,000 đ
Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1101
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
LS Kim sa phô mai 60g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 1
Hạt sen 60g x 1
Khoai môn 60g x 1
Đào sơn vị mè đen 60g x 1
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 1
880,000 đ