Lễ hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1102
Tên bánh Số lượng
Hạt sen 200g x 1
Thập cẩm 200g x 1
LS Kim sa phô mai 60g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 1
PMP Tiramisu 60g x 1
PMP Phô mai 60g x 1
Xốp trứng 45g x 1
Xốp môn 45g x 1
990,000 đ
Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý
Tên bánh Số lượng
Yến Macca 180g x 1
Gà sốt tiêu 200g x 1
Yến táo đỏ 200g x 1
LS Mứt tắc phô mai 60g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 1
Mè đen 60g x 1
Hạt sen 60g x 1
Xốp trứng 45g x 1
Xốp môn 45g x 11,500,000 đ
Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 2
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 2
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 1
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Dâu) 50g x 1
990,000 đ
Lễ Hộp Vọng Nguyệt Chi Giao
Tên bánh Số lượng
Yến Macca 180g x 1
Yến Táo Đỏ 180g x 1
Than Tre Hạt Sen 180g x 1
Lưu sa (Kim sa) 60g x 1
Lưu sa (Cà phê) 60g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 1
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 1 
Phô mai Pháp (Việt quất) 50g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
1,500,000 đ