Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý


Tên bánh Số lượng
Ca Cao Yến Mạch 180g x 1
Hạt Sen Hạnh Nhân 180g x 1
Tôm Hùm Sốt Hong Kong 180g x 1
Bào Ngư Rượu Vang 180g x 1
Bưởi Hồng Yuzu Mật Ong 60g x 1
Chà Bông Trứng Nghiền 55g x 1
Quế Hoa Kỷ Tử 60g x 11,700,000 đ
Lễ Hộp Bích Ngọc Hưng Thịnh
Tên bánh Số lượng
Ca cao Yến Mạch 180g x 1
Bào Ngư Rượu Vang 180g x 1
Bưởi Hồng Yuzu 60g x 1
Phúc Bồn Tử Rượu Vang 60g x 1
Phúc Bồn Tử 60g x 1
Kim sa Phô Mai 60g x 1
Chà Bông Trứng Nghiền 55g x 2
1,450,000 đ
Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1201
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 180g x 1
Cưu Bát Bửu 180g x 1
Bưởi Hồng Yuzu Mật Ong 60g x 1
Phúc Bồn Tử 60g x 1
Quế Hoa Kỷ Tử 60g x 1
3D Hồng 55g x 1
990,000 đ