Lễ Hộp Vọng Nguyệt Chi Giao
  • Lễ Hộp Vọng Nguyệt Chi Giao
  • Lễ Hộp Vọng Nguyệt Chi Giao

Vọng Nguyệt Chi Giao

Lễ Hộp Vọng Nguyệt Chi Giao

1,500,000 đ

A6

Ngừng kinh doanh

Tên bánh Số lượng
Yến Macca 180g x 1
Yến Táo Đỏ 180g x 1
Than Tre Hạt Sen 180g x 1
Lưu sa (Kim sa) 60g x 1
Lưu sa (Cà phê) 60g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 1
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 1 
Phô mai Pháp (Việt quất) 50g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Tên bánh Số lượng
Yến Macca 180g x 1
Yến Táo Đỏ 180g x 1
Than Tre Hạt Sen 180g x 1
Lưu sa (Kim sa) 60g x 1
Lưu sa (Cà phê) 60g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 1
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 1 
Phô mai Pháp (Việt quất) 50g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1

Sản phẩm liên quan