Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý
  • Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý
  • Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý
  • Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý
  • Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý

Ngọc Đường Phú Quý

Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý

880,000 đ

A6

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Đậu đỏ 200g x 1
Phô mai Pháp (Việt Quất) 50g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Dâu) 50g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 1
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 1
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 1Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Đậu đỏ 200g x 1
Phô mai Pháp (Việt Quất) 50g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Dâu) 50g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 1
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 1
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 1

Sản phẩm liên quan