Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B
  • Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B

Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B

1,500,000 đ

CCB

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Yến Macca 180g x 1
Yến Táo Đỏ 180g x 1
Mè Đen Hạch Đào 60g x 2
Khoai Môn Nho 60g x 2
Xốp Môn 60g x 2
Xốp Trà Xanh 60g x 2
Tên bánh Số lượng
Yến Macca 180g x 1
Yến Táo Đỏ 180g x 1
Mè Đen Hạch Đào 60g x 2
Khoai Môn Nho 60g x 2
Xốp Môn 60g x 2
Xốp Trà Xanh 60g x 2

Sản phẩm liên quan