Lễ hộp Đoàn Viên F4C
  • Lễ hộp Đoàn Viên F4C
  • Lễ hộp Đoàn Viên F4C

Đoàn viên

Lễ hộp Đoàn Viên F4C

260,000 đ

F4C

Ngừng kinh doanh

Tên bánh Số lượng
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 3
Đậu Xanh 60g x 3
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 3
Tên bánh Số lượng
Đào Sơn (Mè đen) 60g
x 3
Đậu Xanh 60g x 3
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g
x 3

Sản phẩm liên quan