Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4B
  • Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4B

Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4B

370,000 đ

B4B

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1