Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4C
  • Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4C

Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4C

400,000 đ

B4C

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1

Tên bánh
Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1