Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A
  • Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A

Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A

620,000 đ

A4A

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Kim Sa 60g x 2 
Hồng Trà Cổ Vị 60g x 2
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Kim Sa 60g x 2 
Hồng Trà Cổ Vị 60g x 2