Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4B
  • Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4B

Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4B

620,000 đ

A4B

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Gà Quay 200g  x 1
Mè Đen 200g x 1
Sô cô la Lưu Sa 60g x 2 
Hình Thỏ Ngọc 60g  x 2
Tên bánh Số lượng
Gà Quay 200g  x 1
Mè Đen 200g x 1
Sô cô la Lưu Sa 60g x 2 
Hình Thỏ Ngọc 60g  x 2