Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A
  • Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A

Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A

510,000 đ

C6A

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Kim Sa 60g x 3
Cà Phê Lưu Sa 60g x 3
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Kim Sa 60g x 3
Cà Phê Lưu Sa 60g x 3
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3

Sản phẩm liên quan