Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B
  • Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B

Kim Hoa Ngọc Diệp

Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B

510,000 đ

C6B

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 3
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 3
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 3
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 3
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 3
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 3