Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B
  • Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B

Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B

510,000 đ

C6B

Còn hàng

Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Ngọc Châu Sa 60g x 3
Cà Phê Lưu Sa x 3
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
Ngọc Châu Sa 60g x 3
Cà Phê Lưu Sa x 3
Hình Thỏ Ngọc 60g x 3

Sản phẩm liên quan